zpět na stánky klubu

Kabel instruktor – žák pro vysílače Hitec

zpracoval, vyrobil a vymyslel Víťa Kaderka.

Tento kabel slouží k propojení vysílačů Hitec a výuce pilotáže zkušenějším modelářem. Kabel se dá samozřejmě zakoupit hotový, ale je poměrně drahý. Není ale zas tak velký problém tento kabel si vyrobit. Na přiloženém obrázku je jeho schéma. Na zhotovení stačí zakoupit dva šestikolíkové konektory a asi 2 – 3 metry stíněné dvojlinky (stačí o průřezu 0,35 mm). Dvojlinku na obou koncích odizolujeme v délce cca 1cm. Stínící síťky obou vodičů stočíme dohromady a opatrně odizolujeme tenké střední drátky (stačí asi 2mm). Všechny konce vodičů pocínujeme. Rozebereme konektory a zapojíme káblíky podle schematu. Schéma je kresleno při pohledu na pájecí plošky. Stínění kabelu připojíme na střední kolík konektoru. Propojení středního kolíku s obalem konektoru není nutné, ale z důvodu omezení rušení, doporučuji si s ním tu trochu práce dát. Potom propojíme podle schematu signál a napájení. Poslední operací je zhotovení propojky, která zajistí odpojení VF dílu žákova vysílače buď kouskem drátku, nebo kapkou cínu. Pak už stačí složit konektory a kabel vyzkoušet. Před prvním zapojením doporučuji ještě jednou zkontrolovat, jestli je kabel dobře zapojen, a jestli případně není zkrat mezi jednotlivými kolíky. Je lepší provést tuto kontrolu, než si poškodit vysílač.

Několik rad na použití kabelu